Estudi científic

El ProgramaFifty-Fifty es fonamenta en evidències científiques que avalen la seva efectivitat, ja que ha estat provat i demostrat en projectes pilot.

 

Després d’una primera experiència a l’illa de Granada (2005), es va dur a terme un estudipilot a Cardona (2011) que va permetre determinar la viabilitat de la intervenció i desenvolupar experiència en la metodologia de suport entre iguals o peergroups. Un cop finalitzat més del 90% dels participants va mostrar millores en les variables d'estudi.

 

Aquest estudi va servir per identificar punts forts i febles del pla d'execució i va ser fonamental en el disseny d'un Programa Fifty-Fifty de més envergadura, cofinançat i desenvolupat per la Fundació SHE i l'Agència Espanyola de Consum , Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN)per avaluar i demostrar l'estratègia de grup de parells o peergroups.

 

Es va desenvolupar, durant 2013 i 2014, en set municipis espanyols. Van ser inclosos 543 adults en l'estudi: 72 de Barcelona, ​​65 de Cambrils, 59 de Guadix, 87 de Manresa, 93 de Molina de Segura, 81 de Sant Fernando d'Henares i 86 de Villanueva de la Cañada.

 

Els participants tenien entre 25 i 50 anys, i algun factor de risc de la malaltia cardiovascular: hipertensió, excés de pes (sobrepès o obesitat), tabaquisme o inactivitat física.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En finalitzar el programa es va veure un impacte positiu en la salut dels participants i principalment una millora en la seva alimentació, en l'augment de la pràctica d'activitat física i en la cessació tabàquica dels fumadors, repercutint en una millora en la qualitat de vida.

 

 

Els resultats, publicats al Journal of The American College of Cardiology1, avalen l'eficàcia del programa i justifiquen la implantació d'un programa d'aquestes característiques a gran escala i en diversos àmbits, ja que ha demostrat una eficàcia significativa en l'adquisició d'hàbits saludables en la població.

 

El Programa Fifty-Fifty ha estat pioner en l'aplicació del suport entre iguals per afavorir el canvi d'hàbits relacionats amb la salut cardiovascular.

 

La implantació del Programa Fifty-Fifty en nous àmbits podria tenir un impacte significatiu en la promoció de la salut cardiovascular. És per això que aquest estudi científic va servir per definir un model de bones pràctiques d'intervenció de salut comunitària, a la població espanyola adulta, per a la promoció d'hàbits cardiosaludables2.

 


 

Publicacions:

1 Gomez E, Fernández-Alvira JM, Vilanova M, Haro D, Martínez R, Carvajal I, Carral V, Rodríguez C, de Miguel M, Bodega P, Santos-Beneit G, Peñalvo JL, Marina I, PérezFarinós N, DalRe M, Villar C, Robledo T, Vedanthan R, Bansilal S, Fuster V. A comprehensivelifestyle peer-group-based interventionon cardiovascular riskfactors: The randomized controlled Fifty-Fifty program. J Am CollCardiol 2016

2 Gómez-Pardo E, Martínez R, de Miguel-Estévez M, Carral V, Vilanova-Vilá M, Haro D, Carvajal I, Rodríguez C, Bodega P, Santos-Beneit G, Robledo T, DalRe M, Pérez-Farinós N, Villar C, Fernández-Alvira JM, Peñalvo JL, Marina I, Bansilal S, Vedanthan R, Fuster V. Estandarización de un modelo de buenas prácticas de intervención de salud comunitaria en la población española adulta para la promoción de hábitos cardiosaludables: Programa Fifty-Fifty. NIPO: 690-15-008-0. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, 2015.

 

Amb el suport de:

Sra. Dª. Alicia Koplovich

 

Amb la participació de:

Els participants del projecte pilot i l’estudi científic del Programa Fifty-Fifty.

L’Ajuntament i l’Agència de Salut Pública de Barcelona, els Ajuntaments de Cambrils, Guadix, Manresa, Molina de Segura, San Fernando de Henares i Villanueva de la Cañada.

Tècnics i sanitaris dels centres de Salut, hospitals i associacions.

 

Amb la col·laboració de:

CNIC, MOUNT SINAÍ